Om oss

Customs of Sweden bildades i slutet av 1989 av Per Graemer, stödd av en handfull entusiaster. Namnet var då Custom Kemps of Sweden och föreningen bestod det första året av cirka 20 medlemmar. För att få en rikstäckande sammanhållning att fungera startades en tidning med namnet Lead News. Då i samma stil och format som de gamla pocketsize magasinen från femtitalet samt med samma typ av kustoms som förekom där.Det blev även ett nyhetsblad, Lead Letter, för det som var mer dagsaktuellt.

I samband med Power Meet 1990 hölls den första spontana sammankomsten vid Hällamotet i Västerås. Omkring 15 bilar dök upp och en bråkdel av dessa var kustoms. Några år senare, då träffen fått namnet Late Nite Outdoor Custom Show, märktes dock en klar skillnad; antalet bilar vid Hällamotet hade ökat till närmare hundra kustoms. Dessutom hade Sverige blivit en nation med kustombyggen i klass med de bästa i USA. 2005 ändrades namnet till Lead Parkin' och flyttades till Tramps, fortfarande samma helg som Power Meet. Från 2007 hålls träffen i Skultuna vid Skultuna Messing och 2010 firade träffen 20 år.

CKOS är till för att hålla samman entusiaster av customepoken och att arbeta för och uppmuntra  bevarandet av custombyggartraditioner och för ett nyskapande inom det klassiska custombyggandet av amerikanska bilar. Från den stil som Harry Westergard etablerade i mitten av 30-talet fram till det som var aktuellt då Alexander Brothers skulpterade plåt under mitten av 60-talet. Vi har inga strikta gränser, alla med seriöst kustomintresse är välkomna oavsett bilinnehav, men vi vill göra tydligt att det är denna epok och denna typ av bilar som klubben fokuserar på.

Stavningen i förkortningen – CKOS – är ett minne sedan den första tiden av klubbens verksamhet. I dag består föreningen av omkring 100 medlemmar men trots att det är en svensk förening så har vi medlemmar även i andra länder. Medlemsavgiften är satt till 300 :- och betalas på pg. 480 58 77 - 0. För avgiften får man våra utskick: Lead Letter och klubbtidningen Lead News, tillgång till forumet samt en möjlighet att köpa klubbens merchandise. Kontakta oss för mer information.

 

Webmaster: Anders Nilsson

Medlemsforum Stefan Axinge

Ansvarig utgivare; Johnny Nilsson

Kassör; Jonas Gåhlin

Login